İngilizce Öğretiminin En Gerçek Hali
Real English Center
KURUMSAL SEVİYE TESPİT SINAVLARI

Firma çalışanlarına, Regional English Language Office tarafından onaylanmış uluslararası geçerliliği olan seviye tespit sınavını yaparak kurumlara işe alımda ve terfi verme sürecinde destek sağlıyoruz.